Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från
kundens krav och företagets egna resurser och förutsättningar
arbeta för:

• att minska miljöeffekterna från våra fordon.
• att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.
• att förebygga föroreningar.
• att tillämpa aktuell miljölagstiftning, tillgodose andra samhällskrav samt våra kunders krav.

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt
rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.